🇹🇷 Turkish content

Bildiri Konferans Sunumu

Yazar, A. (2018). Bir Açık Kaynak Kodlu Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (FreeRTOS) ile Gömülü Yazılım Geliştirme Çalışmaları. In 2018 9th Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) (pp. 1–8).

@inproceedings{yazar2018freertos,
  title={Bir Açık Kaynak Kodlu Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (FreeRTOS) ile Gömülü Yazılım Geliştirme Çalışmaları},
  author={Yazar, Alper},
  booktitle={2018 9th Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)},
  pages={1--8},
  year={2018},
  organization={SAVTEK}
}

Özet

Bir gömülü yazılım geliştirme sürecinin başlangıcında ihtiyaca göre karmaşık veya basit bir işletim sisteminin kullanılması, işletim sistemi kullanılmaması gibi kararlar alınır. Sistemin gerçek zamanlılık gereği var ise kullanılacak işletim sisteminin de bu özellikte olması sistem gereklerini sağlamak adına anlamlı olmaktadır. Gerçek zamanlı bir işletim sisteminin kullanımı kararlaştırıldığı zaman ise kullanılabilecek ücretli veya ücretsiz çeşitli işletim sistemi alternatifleri ortaya çıkmaktadır. Bu bildiride popüler, ücretsiz, açık kaynak kodlu bir gerçek zamanlı işletim sistemi olan FreeRTOS ile Xilinx Zynq SoC üzerinde yapılan çalışmalarda elde edilen tecrübeler aktarılmaktadır.

Tags:

Updated:

Comments